Spionagets historia – från faraos ögon och öron till global nätspaning. Spioner – vi associerar dem med efterkrigstiden, högteknologiska avlyssningsredskap, Stasi och James Bond. Men deras historia går betydligt längre tillbaka än så.

Om oss

Länkar

Här har vi samlat länkar med kulturanknytning.