Forum1_1600x900
Forum_Forelasning_1600x900
Forum1_3D_Glasogon_1600x900
Forum_Foaje_1600x900

Biograf Forum

Biograf Forum finns sedan 14 oktober 2011 i Folkets Hus Kulturhuset på Kungsgatan 25 mitt i centrala Trollhättan. Vi har två salonger med plats för 131 respektive 65 besökare. För större visningar kan även Hebeteatern användas med plats för 355 besökare. I samtliga salonger finns den digitala tekniken med möjlighet att visa 3D-filmer.

Utöver den digitala visningstekniken med sylskarp bild har Forum 1 och 2 utrustats med trevägs högtalarsystem, ljudprocessorer och slutsteg som ger mer än 5000 watt effekt per salong. Bildstorlekarna i salongerna är maximerade, stor vikt har lagts på optimal bild- och ljudkvalité, oavsett var man sitter i salongerna.

Lutningen i salongerna är väl tilltagen så inget huvud på raden framför skall skymma sikten. De knallblåa biostolarna kommer från Spanien och är extra breda – 60 cm istället för normala 56 cm – för att bli så bekväma som möjligt.


Åldersgränser

I Sverige är det Statens medieråd som har till uppgift att fastställa åldersgränser på film som ska visas på bio för barn under 15 år. Syftet med åldersgränserna är att skydda barn från filmer som kan vara till skada för deras välbefinnande. Detta arbete sker enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Filmer som inte har granskats av Statens medieråd får automatiskt åldersgränsen 15 år för offentlig visning, oavsett innehåll. Biografen är enligt lag skyldiga att se till att dessa efterföljs. Biografpersonalen kontrollerar legitimation vid de fall som är osäkra.

Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år. Lagändringen ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio. Skyddet för barn som går på bio utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut.
Det nya beslutet påverkar inte de övriga åldersgränserna. Precis som tidigare får en film med 7-årsgräns ses av barn under 7 år i sällskap med en vuxen, och en film med 11-årsgräns får ses av barn som fyllt sju men inte elva år i sällskap med en vuxen.


Tillgänglighet


I Forum 1 och 2 finns det plats för en rullstol vid ytterkanten av första raden. I Hebeteatern finns det plats för rullstolar på rad 7 framför befintliga stolar, större rullstolar/permobiler bör dock placeras i någon av ytterkanterna. Hiss finns. Hörslinga finns i samtliga salonger. För bokning av rullstolsplatser ring 0520-42 25 00.


Barnkalas

Bjud dina kompisar på biokalas när du fyller år! Popcorn, liten MER samt biobiljett ingår i priset som är 140 kr/barn. Minsta antal 10 st. 45 minuter innan filmen får ni tillgång till egen lokal där ni t.ex. kan öppna paket.

För mer information kontakta Ulla-Stina på bokningen, tel. 0520-42 25 03 eller ulla-stina@konferera.se.

barnkalas-snobben