Föreläsning

Det blågula stjärnbaneret – Relationen Sverige-USA igår och idag

27 april, KL 19:00, Entré: 100 KR
USA har intresserat omvärlden så länge landet har funnits, och vi svenskar både älskar och hatar det. I över två sekler har vi haft en mycket nära relation till USA, ett förhållande som i intensitet bara kan jämföras med det vi har till våra nordiska grannländer.
ERik Åsard

Erik Åsard, professor i nordamerikastudier

Svenskarna inställning till supermakten kan bäst beskrivas som en blandning av acceptans, aversion och ambivalens. Fascinationen med landet har levt sida vid sida med kritik och avståndstagande.
I föreläsningen behandlas denna grundläggande ambivalens och hur den kan tänkas påverkas av det nya politiska läget med Donald Trump som president för USA.

Erik Åsard är professor emeritus i nordamerikastudier och f.d. chef för Svenska Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala Universitet. Han har utgivit flera böcker om svensk och amerikansk politik.


Välkommen till våra historiska aftnar! Ta gärna med dina vänner!
Föredragen hålls i Cliosalen i Folkets Hus Kulturhuset.
Cliomusikant spelar en halvtimme före angiven tid.
Inträde 100:-, medlemmar i Clios vänner 50:-. Studerande 20:-, medlemmar 10:-.
Medlemskap genom insättning av 150:-, studerande 50:-, på bankgiro 5038-9766.
Medlemskap kan även lösas vid entrén.