Föreläsning

Europas styvbarn – de små folken utan egen nation

17 september, KL 19:00, Entré: 100 KR
Ingmar Karlsson, författare och f.d. diplomat.
När kommunismen föll och stater splittrades blev det tydligt att få människor sett sig som jugoslav, tjeckoslovak eller sovjetmedborgare. Däremot såg man sig som sloven, slovak, kroat, bosnjak, makedon, ukrainare, moldav o.s.v. Samtidigt började också andra folkslag påminna om sin existens. Det handlar om bretoner, cimbrer, elsassare, friser, furlaner, ladiner, rutener m.fl.
Ingemar Karlsson

Ingmar Karlsson berättar kunnigt och kåserande om några av Europas mer okända minoritetsfolk där deras historia, språk och kultur står i centrum. Med sinne för detaljer och stor kunskap om helheten skildras denna rika flora av folk.

Ingmar Karlsson är f.d. diplomat som skrivit fler än tjugo böcker. De senaste, Roten till det onda (2016) och Inga vänner utom bergen (2017), har fått stor spridning och lysande recensioner.

Ingmar Karlsson är mångfaldigt prisbelönad med bl.a. två hedersdoktorat och Vitterhetsakademiens pris för ett inkännande författarskap som vidgat våra kunskaper om Europas och Mellanösterns folk och kulturer.


Om Clios vänner
Clios vänner bildades i Trollhättan 1987 som en gymnasieförening för historiskt intresserade. Föreningen har nu under sin mer än 30-åriga verksamhet haft 247 föreläsningar! I början samlades man för att höra föredrag av de egna medlemmarna.

Men redan tidigt inbjöds allmänheten till mötena och till att bli medlem i föreningen samtidigt som externa föreläsare engagerades. Publikmässigt fick föreningen sitt verkliga genombrott genom flera besök av Herman Lindqvist. Dessa drog mer än fullsatta hus efter att de ”Historiska aftnarna” flyttats över till Hebeteatern i Folkets Hus Kulturhuset.

Efter några år i Cliosalen använder vi nu åter Hebeteatern. Herman Lindqvists många besök och diskussionen om ”Svearikets vagga” lade grunden till att Clios vänner i Trollhättan nu är en av landets största historiska föreningar vad beträffar publik och medlemstal.

Nu i höst kommer vi åter att få höra Herman Lindqvist hos Clios vänner. Ett fortsatt ambitiöst arbete med föreläsarprogrammet, som har vid spridning över såväl ämnen som tidsepoker, har gjort att Clios vänner idag har drygt 450 medlemmar.