Information

Folkets Hus Kulturhuset är kontantfritt!

Sedan den 18:e februari 2019 är Folkets Hus Kulturhuset, Biograf Forum AB och Hebe Restaurang AB kontantfria.
Folkets Hus Kulturhuset är kontantfritt!

Detta innebär att vi inte längre tar emot kontanter utan enbart betal- och kreditkort.

Tack för att du betalar med kort och bidrar till en större trygghet för oss!