Information

Folkets Hus Kulturhuset blir kontantfritt!

Från och med 18 februari 2019 blir Folkets Hus Kulturhuset, Biograf Forum AB och Hebe Restaurang AB kontantfria.
Kontantfritt

Detta innebär att vi inte längre tar emot kontanter utan enbart betal- och kreditkort.

Tack för att du betalar med kort och bidrar till en större trygghet för oss!