Mässa

Inspirationsmässa för dig som anhörig

8 oktober, KL 12:30, Entré: 60 KR
Nationella anhörigveckan vill rikta uppmärksamhet mot anhörigas situation.
Bild Hemsida Annhorigdagen

Anhörigstödet i Trollhättan  vill uppmärksamma dagen i Trollhättan med att synliggöra olika aktörer som kan vara behjälpliga med stödinsatser och möjlighet till kunskapsfördjupning inom områden som berör anhöriga. Detta är ett samarrangemang mellan Trollhättan stad, Britta Lundqvists stiftelse och Svenska kyrkan.

I entrébiljetten ingår fika.

PROGRAM

12:30 – 18:00
Utställare i Teaterfoajén

13.00 – 14.30
Föreläsning i Forum
Om kognitiv svikt med Beata Terzis leg. psykolog och med. dr disputerad vid Karolinska Institutet inom området kognition och demens.
Beata belyser bland annat bekymren som blir i vardagen när någon drabbas av kognitiv svikt och tipsar om hur man kan underlätta i vardagen.

14.30
Fika i Teaterfoajén

15.00 – 16.15
Föreläsning i Forum:
Om att vara anhörig med Ulf Lundahl
En föreläsning om när livet förändras. ”Att vara anhörig” är en nära och öppen föreläsning om hur livet kan förändras när en familjemedlem drabbas av en sjukdom.

16.30 – 17.00
Föreläsning i Forum
Om Familjejuridik med Anna-Karin Lindström-Bergkvist
jur.kand på Trestad Begravning och Juridik. Anna-Karin kommer bland annat att prata om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet.