Skräck/Thriller

It comes at night

Ett övernaturligt hot terroriserar världen och för att undkomma hotet har en familj flytt till ett övergivet hus i avlägsna trakter. Här är de i säkerhet, men snart dyker en desperat ung familj upp som söker skydd. Trots bästa intentioner från båda familjers håll växer paranoian och misstron ju närmare hotet kommer.

Ett övernaturligt hot terroriserar världen och för att undkomma hotet har en familj flytt till ett övergivet hus i avlägsna trakter. Här är de i säkerhet, men snart dyker en desperat ung familj upp som söker skydd. Trots bästa intentioner från båda familjers håll växer paranoian och misstron ju närmare hotet kommer.