Föreläsning

Korstågen – européer i heligt krig under 500 år

7 november, KL 19:00, Entré: 100 KR
Kurt Villads Jensen, professor i medeltidshistoria och författare.
Korstågen är den största militära aktionen i Västeuropas historia. De inleddes för nära tusen år sedan och varade i över fem hundra år. Korstågen samlade européerna kring idén om det nödvändiga och rättfärdiga kriget, en föreställning som lever kvar än idag.
Kurt Villads Jensen

Korstågen för att befria Jerusalem ur de otrognas grepp blir en historia av misslyckande och inbördes stridigheter mellan europeiska furstar. Krigshandlingar sker i hela mellanöstern och i Egypten. Under de följande århundradena förde furstarna en lång rad krig i det som är dagens Europa. Inte minst viktigt är alla de krig som bedrevs i dagens Portugal och Spanien. Korståg bedrevs även i norra Europa av danska och tyska kungar. Även från Sverige utgick korståg till områden i Baltikum och dagens Finland.

Kurt Villads Jensen är en dansk historiker som nu är verksam som professor i historia vid Stockholms Universitet. Hans forskning är inriktad på krig, kyrkoliv och kulturmönster under medeltiden, med särskilt fokus på korstågen.


Om Clios vänner
Clios vänner bildades i Trollhättan 1987 som en gymnasieförening för historiskt intresserade. Föreningen har nu under sin mer än 30-åriga verksamhet haft 247 föreläsningar! I början samlades man för att höra föredrag av de egna medlemmarna.

Men redan tidigt inbjöds allmänheten till mötena och till att bli medlem i föreningen samtidigt som externa föreläsare engagerades. Publikmässigt fick föreningen sitt verkliga genombrott genom flera besök av Herman Lindqvist. Dessa drog mer än fullsatta hus efter att de ”Historiska aftnarna” flyttats över till Hebeteatern i Folkets Hus Kulturhuset.

Efter några år i Cliosalen använder vi nu åter Hebeteatern. Herman Lindqvists många besök och diskussionen om ”Svearikets vagga” lade grunden till att Clios vänner i Trollhättan nu är en av landets största historiska föreningar vad beträffar publik och medlemstal.

Nu i höst kommer vi åter att få höra Herman Lindqvist hos Clios vänner. Ett fortsatt ambitiöst arbete med föreläsarprogrammet, som har vid spridning över såväl ämnen som tidsepoker, har gjort att Clios vänner idag har drygt 450 medlemmar.