Föreläsning

Kvinnor får röst- kamp, Känslor och politisk kultur i kvinnors rösträttskamp

6 mars, KL 19:00, Entré: 100 KR
Med 1918 års rösträttsreform fick Sveriges kvinnor rösträtt och med den föddes den svenska demokratin. Men inte utan politisk strid.
Christina Florin

Svenska rösträttskvinnor krossade inga fönsterrutor och brände inga byggnader. De ville inte framstå som bråkstakar som de engelska suffragetterna. De uppträdde i stället på ett svenskt lagom sätt och följde folkrörelsekulturens traditioner, organiserade sig, skrev dagordningar och begärde ordet. Men det fanns radikala rebeller även här.

Christina Florin har följt 6 ledande aktivister genom de omfattande brevsamlingar som finns efterlämnade i arkiven. Breven ger inblickar i nya sidor av den politiska kampen liksom i det privata livet, familjens, vännernas och äkta männens betydelse för byggande av rörelsen.

Christina Florin är professor emeritus i kvinnohistoria och räknas till en av pionjärerna inom svensk forskning gällande kvinnlig rösträtt. Hennes forskning ligger bl.a. till grund för SVT dokumentären Kvinnorna på Fröken Frimans tid.

Föredrag i Cliosalen
Inträde 100:- Medlemmar i Clios vänner och studerande 50:-
Medlemskap genom insättning av 150:- på bankgiro 5038-9766
Medlemskap kan även lösas vid entrén.

Välkommen till våra historiska aftnar!

Länk här till Program 2018 samt kallelse till årsmötet.