Föreläsning

Kvinnor i strid – ikoner, amasoner och revolutionärer

4 december, KL 19:00, Entré: 100 KR
Anna Larsdotter, journalist och författare.
I traditionell militärhistoria är kvinnor ofta osynliga. Och i traditionell kvinnohistoria har det regelrätta kriget sällan någon plats. Begreppen krig och kvinnor tycks helt enkelt inte höra ihop.
Anna Larsdotter

Anna Larsdotter berättar om kvinnor som på olika sätt deltagit i krig, från 1600-tal till 1900-tal. Levande och kunnigt skildrar hon deras många olika roller som soldater, piloter, prickskyttar, vårdpersonal eller delar av trossen. En del kvinnor förklädde sig till män för att kunna delta i strid. Vissa sökte på så vis sin försörjning, medan andra ville ha frihet och äventyr.

Anna Larsdotter är frilansjournalist och författare med inriktning på historia. Hon har arbetat som redaktör och skribent på tidningen Populär Historia och som chefredaktör på tidningen Militär Historia. Hösten 2016 kom hennes hyllade skildring Kvinnor i strid. En bok som utmanar och ger en mer nyanserad syn på kvinnors roller och betydelse under krig. Kvinnor har alltid varit en naturlig del av kriget, inte minst vid fronten.


Om Clios vänner
Clios vänner bildades i Trollhättan 1987 som en gymnasieförening för historiskt intresserade. Föreningen har nu under sin mer än 30-åriga verksamhet haft 247 föreläsningar! I början samlades man för att höra föredrag av de egna medlemmarna.

Men redan tidigt inbjöds allmänheten till mötena och till att bli medlem i föreningen samtidigt som externa föreläsare engagerades. Publikmässigt fick föreningen sitt verkliga genombrott genom flera besök av Herman Lindqvist. Dessa drog mer än fullsatta hus efter att de ”Historiska aftnarna” flyttats över till Hebeteatern i Folkets Hus Kulturhuset.

Efter några år i Cliosalen använder vi nu åter Hebeteatern. Herman Lindqvists många besök och diskussionen om ”Svearikets vagga” lade grunden till att Clios vänner i Trollhättan nu är en av landets största historiska föreningar vad beträffar publik och medlemstal.

Nu i höst kommer vi åter att få höra Herman Lindqvist hos Clios vänner. Ett fortsatt ambitiöst arbete med föreläsarprogrammet, som har vid spridning över såväl ämnen som tidsepoker, har gjort att Clios vänner idag har drygt 450 medlemmar.