Föredrag

Spionagets historia – Wilhelm Agrell

21 januari, KL 19:00, Entré: 120 KR
Spionagets historia - från faraos ögon och öron till global nätspaning. Spioner - vi associerar dem med efterkrigstiden, högteknologiska avlyssningsredskap, Stasi och James Bond. Men deras historia går betydligt längre tillbaka än så.

Redan de äldsta imperiebyggarna i Asien och kring Medelhavet hade sina olika former av kunskapare och förmedling av känslig information. Med det elisabetanska England nåddes nya höjder inom kryptografi, förfalskning och tjuvläsning av förseglade brev. Men det var på 1800-talet, särskilt genom Krimkriget och kapplöpningen om Afrika, som grunderna lades för det moderna spioneriet. Telegraferade meddelanden, kartering av jordens “vita fläckar” och skapandet av hemliga underrättelsebyråer spelade en viktig roll i denna utveckling.

Spionagets dunkla historia bjuder på åtskilliga dråpliga och tragiska berättelser, hjältar och skurkar, överraskningar och paranoia, primitivt våld och alltmer sofistikerad apparatur allt för att lägga ett okänt pussel snabbare än motståndare, konkurrenter och inte sällan också bundsförvanter.

Wilhelm Agrell ger en mycket upplysande och underhållande skildring om underrättelse- och säkerhetstjänsternas arbete genom tiderna. Ett spännande och högaktuellt ämne!

Wilhelm Agrell är historiker, författare och professor i underrättelseanalys vid Lunds Universitet. Som författare har han till stor del behandlat svensk försvars- och säkerhetspolitik under kalla kriget. Han har även ägnat tid åt att studera och beskriva underrättelseanalysens metoder och problem för vilket han fått internationellt erkännande. Wilhelm Agrell besökte Clios vänner i september 2005 då han talade om ”Svensk underrättelsetjänst under andra världskriget”.

Arrangör: Clios Vänner

Medlemskap: Medlem i Clios vänner erhåller 50 kr i rabatt på inträdesavgiften. Medlemskap 150 kr kan lösas vid Hebeteaterns entré eller genom betalning till bankgiro 5038-9766 eller Swish 0734 39 34 34.