Föreläsning

Sverige och Polen – krig och kärlek i tusen år

10 oktober, KL 19:00, Entré: 100 KR
Herman Lindqvist, journalist och författare.
Sveriges och Polens gemensamma historia är 1050 år gammal med nära kontakter mellan makthavarna i Polen och Sverige. Den mest intensiva tiden var under 1500- och 1600-talen, då samma kungaätt regerade i bägge länderna.
Herman Lindqvist

Herman Lindqvist utkom 2016 med boken De vilda Vasarna – en våldsam historia, som handlar om hela Vasaättens historia och som är den mest kompletta bok, som skrivits på svenska om den polska Vasa-grenen.

Hans nästa bok Sverige-Polen, 1000 år av krig och kärlek skildrar grannländernas gemensamma, ibland våldsamma, historia.

Han kommer i sin föreläsning att ge oss de bästa och mest intressanta delarna av de tusen åren men kommer också försöka förklara vad som händer i Polen i dag.


Om Clios vänner
Clios vänner bildades i Trollhättan 1987 som en gymnasieförening för historiskt intresserade. Föreningen har nu under sin mer än 30-åriga verksamhet haft 247 föreläsningar! I början samlades man för att höra föredrag av de egna medlemmarna.

Men redan tidigt inbjöds allmänheten till mötena och till att bli medlem i föreningen samtidigt som externa föreläsare engagerades. Publikmässigt fick föreningen sitt verkliga genombrott genom flera besök av Herman Lindqvist. Dessa drog mer än fullsatta hus efter att de ”Historiska aftnarna” flyttats över till Hebeteatern i Folkets Hus Kulturhuset.

Efter några år i Cliosalen använder vi nu åter Hebeteatern. Herman Lindqvists många besök och diskussionen om ”Svearikets vagga” lade grunden till att Clios vänner i Trollhättan nu är en av landets största historiska föreningar vad beträffar publik och medlemstal.

Nu i höst kommer vi åter att få höra Herman Lindqvist hos Clios vänner. Ett fortsatt ambitiöst arbete med föreläsarprogrammet, som har vid spridning över såväl ämnen som tidsepoker, har gjort att Clios vänner idag har drygt 450 medlemmar.