Vi har fått nya direktiv vad gäller väskförbudet på större evenemang. Det har konstaterats att våra evenemang inte är tillräckligt stora för att tillhöra kategorin ”större evenemang”.

Evenemang, Väskförbud