I en solo-show som får dig att skratta tills du gråter, ingjuter Jonas Gardell glädje, hopp och livsmod.

Hebeteatern, Show