Föredrag

Bohusläns historia – från järnåldern till 1658

2 december, KL 19:00, Entré: 120 KR
Tomas Andersson, historiker och författare. Bohuslän har varit skådeplats för många stormiga strider under århundradenas lopp. Danska och norska stormän har kämpat om herraväldet, vikingar har gett sig ut på Nordsjön för att kolonisera de brittiska öarna, Island och Grönland.

OBS!
Tag med ditt vaccinationsbevis och giltig legitimation!
Vaccinationsbevis har i dagsläget utgångsdatum.
Glöm inte att dubbelkolla om ditt vaccinationsbevis är giltigt.
Om inte, behöver du på samma sätt som tidigare ladda ner ett nytt som får ett nytt utgångsdatum.


Men här blomstrade också Kungahälla, Norges mest betydande stad under 1100-talet, och en rad andra livliga handelsplatser utmed älven och kusten. Tomas Andersson berättar om länets födelse, dess historia och utveckling från yngre järnåldern fram till freden i Roskilde 1658 då Bohuslän blev svenskt. Ett landområde som på 1300-talet hade kunnat utvecklas till ett eget mellannordiskt kungarike.

Tomas Andersson är historiker och författare. Han är utbildad arkeolog och har arbetat åtta fältsäsonger för Riksantikvarieämbetet som fornminnesinventerare. Tomas har utgivet 16 böcker. Bland dessa finns Göteborgs historia och ett flertal böcker om mellanöstern och Israel/Palestina. Den nyutkomna boken om Bohusläns historia utgavs under sommaren i år och den kommer att följas av en andra del senare.

Arrangör
Clios vänner

Medlemskap
Medlem i Clios vänner erhåller 50 kr i rabatt på inträdesavgiften.

Medlemskap 150 kr kan lösas vid Hebeteaterns entré eller genom betalning till bankgiro 5038-9766 eller Swish 0734 39 34 34.