Föredrag

Kristian Tyrann & Stockholms blodbad – Petersson

5 oktober, KL 19:00, Entré: 120 KR
Furste av Norden – Kristian Tyrann och Stockholms blodbad. Stockholms blodbad ägde rum den 7-9 november 1520. Händelserna inleddes direkt efter Kristian II:s kröning till svensk kung.

Erik Petersson, historiker och författare

Vid den tiden fanns det inte ett land som hette Sverige. Allt var ett Skandinavien, med en högst bräcklig sammanhållning, där kungar gjorde anspråk på makten men ständigt fick spela under täcket med stormän, adel och kyrkan.

Få historiska gestalter är så nedvärderade och baktalade som den danske kungen Kristian II vars livsöde skrevs av dem som tog över efter honom. Utmanövrerad av Gustav Vasa i Stockholm och i sitt eget Danmark avsatt av rådsherrarna.

Visst fanns hänsynslöshet och kall beräkning. Men också en tragisk person som kanske rent av var före sin tid. Som ville ge mer makt åt bönder och borgare, som var lärd och kunnig och tog tron på djupt allvar. Som kanske var alltför vek och tvehågsen för att axla den tyranniska manteln.

Erik Peterssons historiska böcker handlar om maktspelet i Norden under tidig modern tid. Furste av Norden som utkom 2017 fick lysande recensioner. Senast utkom Kungar. En världshistoria (2020).

Arrangör
Clios vänner

Medlemskap
Medlem i Clios vänner erhåller 50 kr i rabatt på inträdesavgiften. Medlemskap 150 kr kan lösas vid Hebeteaterns entré eller genom betalning till bankgiro 5038-9766 eller swish 0734 39 34 34.

Rabatter (priserna är inkl. serviceavgift 20 kr)

  • Medlem i Clios Vänner 70 kr.
  • Medlem i personalföreningen Rabatten Trollhättans Stad 70 kr.
  • Medlem i Landstingets personalklubb Nordvästra Götaland 70 kr.